Wymagane doświadczenie w ofertach pracy.

Estimated read time 2 min read

Większość ofert pracy znajdujących się w internecie lub w gazetach zawiera kilka kluczowych podpunktów. Pierwszym z nich jest opis firmy/pracodawcy. Kolejny podpunkt obejmuje opis stanowiska, na które dana firma szuka pracownika. Na samym końcu ogłoszenia zazwyczaj widnieją informacje dotyczące wymagań, jakie stawia pracodawca swoim pracownikom. Zazwyczaj dotyczą one doświadczenia, wymagania i umiejętności. Często też pracodawca wymaga posiadania określonych zdolności interpersonalnych, czy szczerzej mówiąc konkretnych cech charakteru. Punktem, do którego pracodawca przywiązuje największą uwagę jest doświadczenie. W wielu ogłoszeniach można znaleźć informację „nie wymagamy doświadczenia w tej branży”. Na takie ogłoszenie mogą odpowiadać wszyscy zainteresowani. Najwidoczniej pracodawca bierze pod uwagę, że będzie musiał wyszkolić pracownika od podstaw. Zazwyczaj jest to praca stosunkowo prosta i rzadko bardzo dobrze płatna. Ogłoszenia, w których dokładnie wyszczególnione jest wymagane doświadczenie dotyczą zazwyczaj lepiej płatnych stanowisk. Kandydat powinien spełniać wymagania zawarte w ogłoszeniu. Jeżeli któregoś z nich nie spełnia, to również może aplikować na to stanowisko. W tym wypadku powinien uzasadnić, dlaczego chce pracować na tym stanowisku pomimo braków w niektórych wymaganiach pracodawcy. Najlepiej użyć w tym celu zwrotu, który stworzy pozytywny obraz kandydata w oczach pracodawcy.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours