Rozmowa z przyszłym szefem

Estimated read time 2 min read

Podczas poszukiwania pracy bardzo ważne jest poprawnie napisane CV, czyli życiorys oraz list motywacyjny. Są to dwa dokumenty, bez których osoba szukająca pracy nie ma się co zgłaszać do potencjalnego szefa. To absolutne minimum i na podstawie tych dokumentów zwykle pracodawca dokonuje selekcji osób, które wysyłają do niego zgłoszenia, a w ostateczności zaprasza tylko część z nich na rozmowę kwalifikacyjną. W prywatnych, małych przedsiębiorstwach taką rozmowę przeprowadza zwykle pracodawca, w dużych korporacjach lub zakładach pracy jest do tego specjalnie wyznaczony pracownik działu HR (human resources, czyli zasobów ludzkich). Oczywiście na takiej rozmowie obowiązują pewne zasady. Pierwszą z nich jest odpowiedni, schludny strój – żadnych ekstrawagancji, po prostu klasyka. Poza tym – punktualność. Oprócz tego, ważny jest sam przebieg rozmowy, więc najlepiej pozbyć się stresu i panować również nad swoją mową ciała, bo doświadczony rozmówca potrafi z niej wyczytać wiele. Podczas rozmowy z pewnością pracodawca zapyta o przyczyny chęci podjęcia pracy, wcześniejsze doświadczenia, wady i zalety pracownika. Oczywiście każda rozmowa przebiega inaczej, niektóre są prowadzone w bardzo luźnej atmosferze, inne – wręcz przeciwnie. Jest to bardzo ważny moment, ponieważ podczas takiej rozmowy pracodawca podejmuje decyzję o (nie)zatrudnieniu danego kandydata.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours