Jak wygląda rejestracja w urzędzie pracy?

Estimated read time 2 min read

Ze względu na niestabilną sytuację na ryku zatrudninia, coraz więcej osóļ decyduje się na rejestracje w urzędzie pracy to nie tlyko mozliwośc posuzkiwania pracy w zasobach samego UP, ale też gwarancja ubezpieczenia zdrowotnego, którego nie posiadamy podczas okresu bezrobocia. To właśnie ubezpieczenie jsest jednym znajczęstszych powodów, dla których osoby młode także rejestrują sięw urzędach pracy. jak wpsółczesnie wygląda rejestracja? Na szczęscie znacznie ona różni się od rejestracji, które odbywały się jeszcze kilka lat temu w długich kolejkach. Współćzesnie pierwszy etap rejestracji możemy wykonać poprzez stronę internetową, pdoając swoje dane kontaktowe, jak również wszelkie dane związane z dotychczasowym zatrudnieniem, jak również z ukończonymi kursami, szkołami czy stażami. Podczas rejestracji zostanie również wygenerowana data wizyty kontrolnej, podczas której nastpi weryfikacja podanych danych, jak również wpisanie na liste osób bezrobotnych raz ewentualnie przyznanie prawa do zasiłku. Podczas spotkania z pracownikiem urzedu pracy zostaniemy równieżz apytani czy poszukujemy rpacy sami, czy pozostawiamy to właśnie urzędowi. Wiele młodych lduzi poszukuje pracy samodzielnie. Plusem bycia zarejestrowanym w urzędzie pracy jest oczywiście możliwośc uzyskania ubezpieczeni zdrowotnego.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours