Czy warto korzystać z doradztwa pracy?

Estimated read time 2 min read

To idealna alternatywa dla osób, które nie wiedzą, w czym są dobre i w jakim zawodzie się sprawdzą. To świetny sposób na poznanie swoich słabych i mocnych stron w odniesieniu do rynku pracy. Od dawna, bowiem wiadomo, że dane zawody wymagają określonych cech charakteru, które warunkują, czy dana osoba poradzi sobie na określonym stanowisku. Nie każdy jest świadomy swoich cech charakteru, często by je poznać potrzebne jest przeprowadzenie testu predyspozycji zawodowych, który określa, jaki typ charakteru, do jakiej puli zawodów można przypasować. Warto pamiętać o tym, że często jakiekolwiek frustracje swoją pracą, niezadowolenie z niej lub chęć rezygnacji, wynika właśnie z nieodpowiedniego dostosowania stanowiska do typu charakteru. Praca nie może być dla pracownika przecież męką. Przy tak dużej ilości godzin spędzanych w miejscach pracy, musi być ona, chociaż przez pracownika tolerowana, a najlepiej, by było gdyby praca zarobkowa pokrywała się z pasjami pracownika. Taki układ jest najlepszy, lecz często nie jest to realne. Jednak, by jak najbardziej się do tego przybliżyć powinno się skorzystać z doradztwa zawodowego, który może nam wskazać stanowisko pracy, które jest najbardziej spójne z naszymi zainteresowaniami. To rewelacyjny sposób, by znaleźć pracę, którą będzie się lubić.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours