Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Zanim otrzymamy upragnioną pracę, zapewne każdy z nas musi przejść rozmowę kwalifikacyjną. Nie zawsze ta rozmowa kończy się pozytywnie. Jeśli zostaniemy zaproszeni na rozmowę, już to samo powinniśmy uznać za sukces. Do każdej rozmowy powinniśmy się starannie przygotować. W końcu od tego może zależeć nasza kariera. Niektóre pytania podczas rozmowy bywają trudne. Na pewno będą nas pytać, dlaczego chcemy pracować akurat w danej firmie. Odpowiedzi typu – bo jest najlepsza w kraju nikogo nie usatysfakcjonują, bo z reguły są nie szczere. Jeśli jednak znamy firmę, w której chcemy się zatrudnić z jakiś nietypowych działań, na przykład charytatywnych lub prospołecznych – to warto to wykorzystać. Być może firma udziela się na jakimś polu. Znajomość takich szczegółów na pewno będzie działała na naszą korzyść. Podczas rozmowy starajmy się utrzymywać kontakt wzrokowy. To świadczy o szczerości naszych wypowiedzi, a jednocześnie pozwoli tam wychwycić, czy udzielane przez nas odpowiedzi są dobrze przyjmowane. Niektórzy już na samą myśl o rozmowie kwalifikacyjnej mają pustkę w głowie. To prawda też, że nie wszyscy doskonale podczas takich rozmów wypadają. Dobry rekruter potrafi jednak oddzielić ziarno od plew i ocenić nasze kompetencje i zaangażowanie. Tak naprawdę jednak to wszystkie swoje atuty pokażemy dopiero podczas systematycznej, codziennej pracy.