Pracodawcy szukają pracownika

Pracodawcy szukają pracownika

Z badań prowadzonych przez różne instytucje wynika, że pracodawcy najchętniej zatrudniają osoby z polecenia. Na drugim miejscu znalazło się poszukiwanie pracownika wśród ofert złożonych w konkretnej firmie. Bardzo wielu pracodawców, dla których liczy się wykształcenie wyższe, poszukuje pracowników na wyższych uczelniach. Na kolejnym miejscu znalazło się przeglądanie złożonych ofert pracy, natomiast na ostatnim – przeglądanie ogłoszeń w prasie i internecie. Tego typu badania są dość zaskakujące, chociaż pokrywają się z prawdą. Pracodawcy rzeczywiście dość chętnie zatrudniają osoby z polecenia. Dlatego tak wielu młodych ludzi szuka pracy poprzez rozszerzenie sieci kontaktów. Trudno się dziwić pracodawcom, że zatrudniają osobę, którą ktoś inny poleca. W końcu chodzi o to, by mieć stabilnego i zaufanego pracownika. Dopiero na drugim miejscu znalazło się poszukiwania pracownika poprzez wertowanie CV i listów motywacyjnych złożonych do firmy. Dość powszechną metodą w niektórych firmach (na przykład prawniczych) jest poszukiwania pracownika w szkołach wyższych i uniwersytetach. Oczywiście nie chodzi o wszystkich studentów, ale o tych najzdolniejszych i cieszących się dużym uznaniem wśród kadry profesorskiej. Taka rekomendacja profesora może być czasami przepustką do kariery w konkretnych branżach.