Obowiązkowe spotkania z urzędnikiem

Obowiązkowe spotkania z urzędnikiem

Jeżeli osoba pozbawiona pracy (i stale jej szukająca) zarejestruje się w urzędzie pracy jako bezrobotny, to będzie musiała się zobowiązać do kilku rzeczy. Po pierwsze, musi wypełnić bardzo wiele dokumentów i ankiet, dołączyć kserokopie dyplomów, uprawnień, i tak dalej. Poza tym, taką osobę czeka rozmowa z urzędnikiem, który ma wprowadzić wszystkie ważne dane do systemu komputerowego i na podstawie kryteriów związanych z wykształceniem i preferencjami bezrobotnego, poszukać mu odpowiedniej oferty pracy. Baza ofert pracy dotyczy tylko tych, które są przez pracodawców zgłoszone do urzędu pracy – tylko w takim zakresie urzędnik może się poruszać podczas swoich poszukiwań. Jeżeli znajdzie osobie bezrobotnej taką ofertę pracy, która pasuje do jego wykształcenia i mu odpowiada, to wówczas daje jej odpowiedni dokument, który kieruje taką osobę na rozmowę kwalifikacyjną. Rezultat takiego spotkania z pracodawcą musi być później przedstawiony w urzędzie – odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną lub negatywna decyzja pracodawcy muszą być odpowiednio wyjaśnione. Takie spotkania z urzędnikiem odbywają się mniej więcej co trzy miesiące. Bezrobotny musi się na nich stawiać (konkretny dzień i godzina) i podpisywać listę obecności, ponieważ nieprzychodzenie na takie spotkania grozi utratą statusu osoby bezrobotnej, a więc między innymi utratą ubezpieczenia zdrowotnego.