Ktoś, kto doradzi

Ktoś, kto doradzi

W ostatnich latach powstał nowy zawód i kierunek studiów – chodzi o doradztwo zawodowe i personalne. Osoba, która posiada tytuł doradcy zawodowego i personalnego, ma za zadanie pomagać bezrobotnym w szukaniu pracy. Jednak taki ktoś zwykle nie znajdzie i nie przedstawi konkretnej oferty pracy, ale przeprowadzi odpowiednie badania, które mają pokazać, do jakich zawodów „nadaje się” osoba bezrobotna. Ma to nakierować człowieka, który szuka pracy, na pewne tory myślenia, podpowiedzieć, w jakich zawodach były dobry i spełniony, a co omijać szerokim łukiem. Poza tym, doradca zawodowy pomaga bezrobotnym z odnalezieniu się na współczesnym rynku pracy. Uczy jak przygotować swoje CV oraz jak pisać listy motywacyjne. Wielu ludzi, zwłaszcza starszych nie ma o takich rzeczach pojęcia, ponieważ kiedyś nie były przez pracodawcę wymagane. Przeprowadza szkolenia, które mają zaktywizować ludzi długotrwale bezrobotnych oraz tych, którzy od razu po ukończeniu szkół mają problemy ze znalezieniem pracy. Doradca zawodowy i personalny pracuje w urzędzie pracy, więc spotkania z nim są bezpłatne. Ponadto, w wielu szkołach ponadgimnazjalnych znajduje się również osoba, która posiada taki tytuł i pomaga uczniom w odkryciu ich potencjalnych ścieżek kariery, nakierowuje na to, co można robić w przyszłości. Jest to ważne, ponieważ młodzi ludzie często są zagubieni i sami nie wiedzą, kim chcą zostać, gdzie pracować.