Doradztwo pracy dla dzieci i młodzieży

Doradztwo pracy dla dzieci i młodzieży

Szkoły wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, oraz pragną się dostosować do obecnej sytuacji na rynku pracy, dlatego oferują swoim uczniom doradztwo pracy. Najczęściej taka forma poznania własnych predyspozycji zawodowych jest dostępna dla uczniów szkół średnich, jednak bywają takie akcje, które obejmuję również uczniów szkół gimnazjalnych lub podstawowych. Ma to na celu nakierunkowanie młodych ludzi na odpowiednie przedmioty, lub na wybranie określonych szkół kierunkowych, które mogą im pomóc zdobyć odpowiedni, a nawet wymarzony zawód. Wiele osób twierdzi, że to za wcześnie na dokonywanie takich wyborów. Jednak, jeśli gimnazjalista pozna swoje słabe oraz mocne strony i będzie wiedział, jakie zawody są dla niego odpowiednie, będzie miał możliwość wyboru odpowiedniej szkoły średniej. Często dzieci po takich testach decydują się na szkoły zawodowe, które gwarantują im wyuczenie konkretnego zawodu, który na chwilę obecną ma swoje odniesienie na rynku pracy. Nie ma, bowiem sensu wypuszczanie na rynek pracy mnóstwa młodych ludzi wyuczonych w zawodzie, który już nie istnieje bądź są małe szanse na zdobycie w nim pracy. Walka z przyszłym bezrobociem powinna się zaczynać już na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Warto myśleć przyszłościowo. Doradztwo pracy dla dzieci i młodzieży powinno być obowiązkowym elementem na pewnym etapie edukacji, by ułatwić dzieciom start w przyszłość.