Dorabianie przez studentów

Dorabianie przez studentów

Wielu studentów nie tylko się uczy, ale również pracuje. Czasami studenci musza sami płacić za swoje jedzenie i mieszkanie, gdyż rodzice nie są w stanie im tego zapewnić. Bywa też, że studenci zarabiają jedynie na swoje osobiste potrzeby, jak ubrania, książki, wyjścia z przyjaciółmi, wyjazdy na wakacje, kurs językowy czy kurs prawa jazdy. Studenci pracują czasami przez cały rok, w niepełnym wymiarze godzin. Czasami zaś zarabiają tylko podczas weekendów czy wakacji. Studenci wykonują wiele różnych zawodów. Wielu z nich pracuje sklepach z odzieżą, księgarniach, restauracjach, barach. Młodzi ludzie, zwłaszcza dziewczęta, zajmują się też małymi dziećmi czy też starszymi osobami. Studenci czasami pracują też w gospodarstwach rolnych, na przykład zbierają owoce czy zajmują się zwierzętami. Czasami studenci wykonują też jakieś ambitniejsze zadania. Udzielają korepetycji, piszą recenzje książek i filmów, piszą programy komputerowe czy też dokonują różnorodnych obliczeń, przeznaczonych dla różnego rodzaju przedsiębiorstw. Studenci zwykle nie zarabiają dużo, ale cieszą się, że zdobywają własne pieniądze, samodzielność, niezależność oraz doświadczenie zawodowe. Na pewno nie jest łatwo połączyć naukę z pracą, zwłaszcza gdy pracuje się dużo. Warto jednak postarać się to uczynić, gdyż warto mieć trochę własnych pieniędzy.