Czy studia są potrzebne?

Sporo osób uważa, że z wyższym wykształceniem o wiele łatwiej znaleźć zatrudnienie. Rzeczywistość pokazuje jednak coś zupełnie innego, bo absolwenci cenionych kierunków studiów nie zawsze mają pracę tuż po uzyskaniu dyplomu. Jeśli odbyliśmy kilkuletnią naukę w szkole wyższej i nie możemy znaleźć pracy, zwykle nie jest to dla nas sytuacja motywująca do działania. Szukanie zatrudnienia po studiach jest równie trudne, jak poszukiwanie pracy po skończeniu szkoły zawodowej czy średniej. Niekiedy osoby z wyższym wykształceniem nie mają szans na zyskanie posady w niektórych firmach. Jeśli przeglądamy ogłoszenia o pracę i zwracamy uwagę na te, które dotyczą etatu sprzedawcy, często widzimy, że wymaga się średniego wykształcenia. Osoba z wyższym wykształceniem może żądać wyższej pensji lub zbyt wywyższać się wśród załogi. Takie jest mniemanie niektórych pracodawców, dlatego stawiają na absolwentów szkoły średniej, rezygnując z zatrudniania magistrów. Innym razem zaś w ogłoszeniu podane jest, że od kandydatów na wolne stanowisko pracy wymaga się posiadania ukończonych studiów. Czasami kierunek studiów nie jest związany z branżą, w której można zyskać zatrudnienie, ale ważne jest to, że posiada się wykształcenie wyższe. Jeśli zależy nam na zatrudnieniu w zawodzie, poza studiami warto zrobić też jakiś dodatkowy kurs.