Aktywne poszukiwanie pracy

Aktywne poszukiwanie pracy

Większość ludzi młodych poszukujących pracy zdaje sobie sprawę, że najlepszą metodą zdobycia pracy są znajomości. Niestety z badań wynika, że w większości sytuacji jest to prawda. Dlaczego tak się dzieje? Otóż pracodawcy chcą pozyskiwać pracownika, którego ktoś poleca, któremu ktoś ufa. W pewnym momencie można powiedzieć, że taka osoba daje młodemu pracownikowi referencje. Pracodawcy nie mają czasu na poszukiwanie pracownika idealnego. To już nie te czasy, kiedy przyjmowano pierwszą lepszą osobę i przyuczano ją do wykonywania określonych obowiązków. W dzisiejszych czasach trzeba posiadać określone umiejętności i wiedzę, by zaistnieć na rynku pracy. Oczywiście większości z nas zdobycie pracy w ten sposób wydaje się nieetyczne. Pamiętajmy jednak, że nawet najbardziej polecany pracownik nie będzie długo funkcjonował w firmie, jeśli nie będzie dobrze pracował. Warto więc budować sieć osobistego wsparcia. Osoby dobre w swoim zawodzie, w swojej specjalności i tak będą dobrze funkcjonowały na rynku pracy. Nawet najlepsze bowiem znajomości w ogóle się nam nie przydadzą, jeśli za nimi nie będzie szła solidna i uczciwa praca. Nie oszukujmy się. Pracodawcy nie zawsze są wobec nas w porządku, ale i my nie zawsze zasługujemy na miano pracownika roku. Tylko obopólne zrozumienie i współpraca mogą skutkować pozytywnymi efektami.